| We are all meant to shine
Shining Circles: Begeleiding van ouders, kinderen en jongeren (nieuwe website in opmaak)

In de pers:

'' changel" in change- magazine'

Mijn naam is Els, ervaringsdeskundige en adoptiemoeder van Danae en Jamiro en bezielster van Shining circles. Ik ben net zoals iedereen een ziel op doorreis en ben met heel wat ervaringen en tegenslagen 'wakker' geworden. Ik had een keuze ofwel alles z'n beloop laten en het slaap-bewustzijn verderzetten of.....
Die omslag maakte ik niet zomaar, het is een diepe, wezenlijke verandering, vergelijkbaar met een rups die in een vlinder verandert, die de controle loslaat en accepteert dat ik in dans van het leven een andere Rol speelde dan ik dachtte....

Shining circles is ontstaan na een intense ontdekkingsreis naar mezelf, tot ik de cursus 'coach je innerlijk kind' volgde, kwam ik letterlijk' thuis' bij mezelf. Van dan af heb ik allerlei opleidingen gevolgd om mezelf en mijn kinderen te begeleiden en te ondersteunen, tot ik voelde dat ik alles wat ik geleerd heb aan kennis en inzichten wou doorgeven en mijn beroep wilde van maken.

Shining circles is een plek waar GEVOEL mag ZIJN, waar taal gegeven wordt aan emoties, je gevoeligheid, aan je verlies, dit kan een verlies zijn van een dierbare, een scheiding, een verlies aan aandacht of liefde, zelfvertrouwen....( zichtbaar- en onzichtbaar verlies)

Shining circles maakt gebruik van een BELEVINGSKOFFER. Via creatieve middelen zoals muziek, dans, yoga, beweging, verf, klei natuurelementen....leren de kinderen, jongeren omgaan met EMOTIES, ze toe te laten, te benoemen en er uiting aan te geven.....We geven de innerlijke beleving een uiterlijke vorm.

Shining circles organiseert BELEVINGSDAGEN in het atelier te Brugge ( zie agenda) Hier kan je tot herstel komen in verbinding met jezelf en elkaar...

Shining circles biedt zowel individueel persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij emotionele moeilijkheden als in groep. Er is respect en ruimte voor de oplossing(en) die het kind, jongere zelf voor ogen heeft en dit in een VEILIGE omgeving.

Vanwaar Shining Circles: (betekenis)

- De Circel, de meest volmaakte geometrische vorm, zoals de zon, de maan, aarde, sterren die schitteren. Als je goed om je heen kijkt in de natuur is ook daar alles rond.De vogels bouwen ronde nesten, de wind maalt circels in droge bladeren, in het water verschijnen circels als je er een steentje ingooit. Alle bloemen, zaad en eitjes waar nieuw leven begint, zijn rond

- In groep vertrekken we altijd vanuit De Circel, , waar we eenheid, verbondenheid en veiligheid ervaren. Het is de vorm waarvan we bewust in contact kunnen komen met de Bron, die aan heel ons wezen, onze oorspring ten grondslag ligt. We zijn de bron vaak kwijt en op die manier maken we er opnieuw contact mee

- In de Cirkel werken we vanuit je talent, van waar je van nature goed en uniek in bent, van waaruit je kunt schitteren en stralen